Voortgang opheffing PBO
 

Voortgang opheffing PBO

Het Ministerie van Economische Zaken informeert over de stand van zaken overdracht taken en opheffing schappen.

 
Productschap Vis wordt opgeheven
 

Productschap Vis wordt opgeheven

Het Productschap Vis houdt op te bestaan. Activiteiten worden momenteel afgebouwd.