Innovatiedag groot succes

27 nov 2012

Met 250 bezoekers, boeiende sprekers, gedreven discussies en veel, zeer veel informatie, was de eerste landelijke Innovatiedag voor de vissector een doorslaand succes.

 
 

Op 17 november verwelkomde dagvoorzitter Maarten Mens alle aanwezigen in het hoofdkantoor van de Rabobank en introduceerde achtereenvolgens Bram Bierens (VIP), Dirk Duijzer (Rabo), Kees de Gooijer (Food & Nutrition Delta) en Hennie van der Most (topondernemer). De sprekers deden rake uitspraken over durven innoveren en de noodzaak voor de sector om zelf het initiatief te nemen. De Twitter berichten over de sprekers waren talrijk en lovend. 

Aan de 5 Blueports reikte Henri Kool (EZ) een handreiking uit van de Adviesgroep Blueports, waarbij werd benadrukt dat het rendement uit de markt moet komen. De Blueports kunnen daar een belangrijke rol in vervullen.

Op de informatiemarkt gaven een kleine 20 projecten uitleg over hoe ze met behulp van subsidie hun plannen hadden kunnen verwezenlijken en wat daarmee tot nu toe was bereikt.

Tegelijkertijd werd er aan “innovatietafels” druk gediscussieerd over nieuwe ideeën. 

Het plan voor directe verkoop van beschikbare verse vis, gekoppeld aan de een grotere rol voor de afslagen, werd uitgeroepen tot het Beste Idee van de Dag.

In een aparte ruimte vond een informatiebijeenkomst plaats over de garnalenpuls, aan de hand van een rapport van het ILVO. 

Afgaande op de enthousiaste reacties van de deelnemers en bezoekers, zal er zeker een tweede Landelijke Innovatiedag komen.

 

De foto's zijn gemaakt door Steven Scholten.

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.