Code Goed Bestuur

De product- en bedrijfschappen hebben met de Sociaal Economische Raad een Code Goed Bestuur opgesteld.

Deze Code Goed Bestuur is op 30 maart 2007 aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die coördinerend bewindspersoon is voor de PBO. De schappen hebben eind 2007 besloten de inwerkingtreding van de code te vervroegen van 1 juli 2009 naar 1 juli 2008.
Het Productschap Vis heeft met betrekking tot principe VI uit de Code Goed Bestuur inzake de zogenaamde personele unies een bijzondere positie. Dit fenomeen is namelijk bij het Productschap Vis onbekend. Sterker nog: het is staand beleid van het bestuur van het Productschap Vis om dit soort personele unies niet tot stand te laten komen. Uiteraard is dat ook het beleid van het bestuur naar de toekomst toe, zoals blijkt uit het feit dat de Code Goed Bestuur door het Productschap Vis unaniem is omarmd.

Te downloaden:

Principes en uitwerkingen goed bestuur

 1. Benoemingsproces bestuur
 2. Taak en verantwoordelijkheid bestuur
 3. Vergoedingen
 4. Integriteit en personele unies (protocol personele unies en functiescheiding)
 5. Besluitvorming (administratieve lasten)
 6. Vierjaarlijks draagvlakonderzoek
 7. Werkingssfeer
 8. Heffingenbeleid
 9. Efficiency en effectiviteit
 10. Aanbesteding
 11. Klachtenbehandeling
 12. Intern toezicht, horizontale verantwoording en
  verticaal toezicht
 

Print pagina

Agenda vissector

   
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

 • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
 • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.