Wie zijn wij

Een productschap is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (pbo), waar organisaties van werkgevers en werknemers samenwerken in een sector. De overheid houdt toezicht en delegeert bepaalde taken aan de schappen, zoals het uitschrijven van verordeningen, die bindend zijn voor de hele sector. Het Productschap Vis wordt bestuurd door een bestuur, dat wordt gevormd door organisaties van onder andere vissers, viskwekers, veilingen, (detail)handelaren, visverwerkers, en de vakbonden. Het Productschap Vis wordt dus bestuurd door de sector zelf.

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.