Financiële middelen

Alle ondernemingen die in de vissector actief zijn vallen volgens de wet onder het productschap. Door het betalen van de heffing investeert iedereen die voor zijn beroep vis vangt, kweekt, verwerkt, importeert, exporteert of verkoopt, evenredig in de gezamenlijke belangenbehartiging. De vissector financiert dus zelf het productschap. Alleen voor een aantal werkzaamheden die het productschap in opdracht van de overheid uitvoert, wordt een bijdrage van de overheid ontvangen.

Downloaden

 

Heffingen

Er zijn twee soorten heffingen: de huishoudelijke heffing en de bestemmingsheffingen. De huishoudelijke heffing is bedoeld voor de algemene diensten van het productschap. De opbrengsten van de bestemmingsheffingen zijn gereserveerd voor speciale fondsen, zoals het onderzoeksfonds, het onderwijsfonds en het promotiefonds. De gelden voor het promotiefonds worden besteed aan subsidies ten behoeve van het Nederlands Visbureau. Dit bureau is belast met de promotionele activiteiten voor vis.

Politiek en beleid zijn de belangrijkste aandachtspunten van het productschap. Maar zonder visconsumptie geen vissector. Daarom stelt het productschap jaarlijks grote bedragen beschikbaar voor het uitvoeren van onderzoek naar consumentenwensen en voor de promotie van vis, schaal- en schelpdieren.

De heffingen worden per sectortak vastgesteld en berekend, bijvoorbeeld naar bruto besomming (opbrengst van de vis op de afslag), gewicht of stukstallen, kilogrammen visvoer gewicht en aantal vestigingen. Heffingstarieven worden jaarlijks bepaald door het bestuur, dus door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zelf.

Om de hoogte van de heffingen van ieder bedrijf te kunnen bepalen, heeft het productschap bedrijfsgegevens nodig. Deze gegevens zouden een concurrent inzicht kunnen geven in de handel en wandel van een bedrijf. Daarom garandeert het productschap dat alle gegevens die worden ontvangen, vertrouwelijk worden behandeld. Als de gegevens gebruikt worden voor statistieken worden ze geobjectiveerd, zodat ze niet te herleiden zijn naar individuele bedrijven.

Het soort heffing, de hoogte van de heffing en de uitgaven worden bepaald door het bestuur van het productschap. De Sociaal-Economische Raad (SER) houdt financieel toezicht. Bestemmingsheffingen dienen, in tegenstelling tot huishoudelijke heffingen, vooraf te worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Jaarlijks publiceert het productschap een financieel verslag waarin alle cijfers zijn weergegeven.
Het onderstaande heffingsoverzicht geeft schematisch weer wat de tarieven en heffingsgrondslagen zijn voor dat jaar. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst van de in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie gepubliceerde heffingsverordeningen is doorslaggevend indien er verschillen zijn.

Specifieke heffingfolders
 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.