Rapport effectmeting campagne duurzame vis (juni 2013)

Met name in de supermarkten is steeds meer duurzaam gevangen vis verkrijgbaar, herkenbaar aan het MSC logo op de verpakkingen. Ook hebben diverse supermarktformules aangekondigd de komende jaren het aanbod van duurzaam gevangen vis verder te vergroten en op termijn te streven naar 100% duurzaam gevangen vis in de schappen. Visspeciaalzaken oriënteren zich eveneens op de mogelijkheden om duurzaam gevangen vis te gaan verkopen. Tegelijkertijd is het van belang dat de consument zich bewust wordt van het belang van duurzaam gevangen vis en ook deze vis vaker gaat kopen. Het Nederlands Visbureau heeft derhalve in het voorjaar van 2012 een consumenten campagne Vis 't uit opgezet.

De campagne had als doel:

  • Consumenten bewust te maken van het belang van duurzaam gevangen vis
  • Het creëren van consumentenvraag naar duurzaam gevangen vis.

En als doelstelling:

“Inzicht verkrijgen in het effect van de campagne op het bewustzijn van consumenten met betrekking tot duurzaam gevangen vis.”

Download het rapport van het onderzoek naar het effect van deze campagne.

 

Project geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’ Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij.

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België, Denemarken, Engeland, Schotland en Nederland. Vissers werd gevraagd hun mening te geven over de veranderingen in de toestand van acht belangrijke visbestanden in de eerste helft van 2011 vergeleken met dezelfde periode in 2010. Ook werd gevraagd naar de economische omstandigheden waaronder vissers opereren. Dit jaar is de enquête voor het negende jaar onder Noordzee vissers verspreid.

Vissers hebben vaak een andere perceptie op de toestand van de visbestanden dan wetenschappers, beleidsmedewerkers en natuurorganisaties. Met deze enquête wordt de praktijkkennis van de vissers gebundeld en bruikbaar gemaakt voor andere partijen, zoals de wetenschap. Het rapport wordt verstuurd naar ICES, het internationale team van wetenschappers dat de bestandsschattingen maakt. Op basis van deze schattingen wordt uiteindelijk besloten door de EU hoeveel vis er volgend jaar gevangen mag worden. In het rapport dat de uitkomsten beschrijft wordt ook aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen de perceptie van de vissers en de wetenschappelijke bestandsschattingen. Het Productschap Vis heeft de enquête gecoördineerd voor de Nederlandse Noordzee vissers.

Download het volledige artikel

Fishers’ North Sea Stock Survey 2011