Beëindigde activiteiten

Per 1 juli 2013 is de website van het Productschap Vis gewijzigd. Dit heeft te maken met de afbouw van de productschappen. Op deze pagina vindt u de informatie zoals die voorheen op de website www.pvis.nl te vinden was:

Houdt u er rekening mee dat deze informatie niet actueel is en niet meer wordt geactualiseerd.

Sinds 1 juli 2013 is begonnen met het beëindigen van activiteiten en daar waar mogelijk overdracht ervan.

Enkele daarvan zijn:

 

Overdracht taken van het Productschap Vis naar het Rijk:

Downloaden:

Overdracht taken van het Productschap Vis naar private organisaties:

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.