Arbeid en opleiding

De vissector kan niet zonder vis, maar ook niet zonder mensen. Om die reden wordt door het Productschap Vis aandacht besteed aan de mensen die werken in de vissector. Wij noemen dat de factor Arbeid.

Binnen het Productschap Vis is een commissie ingesteld, de commissie sociaal economische aangelegenheden (kortweg de commissie SEA). In de commissie SEA hebben vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers uit de gehele vissector zitting. De commissie heeft tot doel om onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het Productschap Vis beleid op het aandachtsgebied arbeid te formuleren en uit te voeren.  

Op de links die volgen op deze introductiepagina staat uitgebreide informatie over de cao's in de vissector, arbeidsomstandigheden, de Arbo-wet, en scholing. Binnen afzienbare tijd hopen we ook informatie over sociaal economische kengetallen over de vissector en andere met de factor arbeid samenhangende gegevens aan de site toe te voegen.

 

 

Print pagina

 

Arbeidsvoorwaardenonderzoek in de vissector

Arbeidsvoorwaardenonderzoek in de vissector

De vissector: doe-het-zelvers of teamspelers? Eind 2009 is een groot arbeidsvoorwaardenonderzoek gestart onder werkgevers en werknemers in de vissector. Lees verder voor het rapport.

 
 

Wervingsfilms scholieren TV