Import/export

Meer dan 50% van alle vis die in de Europese Unie wordt geconsumeerd is afkomstig van import uit zogenaamde 'derde landen”( landen buiten de EU). Vooral voor Nederland, dat meer en meer functioneert als draaischijf voor vis in Europa is import van het grootste belang.

Informatie over importeurs en exporteurs kunt u aantreffen op de website van het Nederlands Visbureau (www.visbureau.nl )    

In geld uitgedrukt importeren wij meer dan anderhalf maal zoveel als de eigen visaanvoer met Nederlandse schepen.

Import van visserijproducten of tweekleppige weekdieren in de Europese Unie is alleen toegestaan uit derde landen die zijn toegelaten door de Europese Commissie. Niet alleen landen staan vermeld, maar ook publiceert de Europese Commissie lijsten van erkende bedrijven in de toegelaten landen op internet. De meeste landen zijn opgenomen in een definitieve lijst. Een klein aantal landen is nog onvoldoende gecontroleerd, dus visserijproducten uit die landen worden alleen op voorlopige basis toegelaten. Deze visserijproducten mogen wel worden ingevoerd. Maar de lidstaten van de EU mogen zelf beslissen of zijn dit ook werkelijk willen toelaten. Nederland staat invoer uit deze voorlopig toegelaten landen toe. Visserijproducten uit die landen mogen binnen de EU niet tussen de lidstaten worden verhandeld.

Er bestaan speciale bepalingen voor landen die visserijproducten uit de aquacultuur mogen invoeren.

Door het productschap is een overzicht opgesteld over de import uit derde landen (zie de rechterkolom op deze pagina voor de download). Dit overzicht wordt geregeld herzien. Het is raadzaam het overzicht niet langdurig op papier te bewaren, want het veroudert snel.   

 

Print pagina

 

Client Export vereenvoudigt export procedure

Client Export vereenvoudigt export procedure

Nederland is wereldwijd de tweede exporteur van agrarische goederen, waaronder vis en visproducten. Voor die exportzendingen vis en/of visproducten is voor een aantal landen een veterinair exportcertificaat vereist.

 
 

Formulier goederenstroom 2009

 

Praktische stappen voor export naar Rusland

Praktische stappen voor export naar Rusland

Het Productschap Vis heeft een handboek samengesteld, waarin alle eisen zijn opgenomen waaraan men met voldoen voor export van vis naar de Russische Federatie.

 
 
 

Vangstcertificaten bij import

Vangstcertificaten bij import

Vanaf 1 januari 2010 moet bij het binnenbrengen van een groot aantal soorten visserijproducten vangstcertificaten bij de Douane overgelegd worden. De Douane zal op de vangstcertificaten de documentencontrole uit gaan voeren. Dit is vergelijkbaar met de veterinaire procedure die voor dezelfde goederen van toepassing is.