Verantwoorde Vis

Verantwoorde Vis: Tegenwoordig een vaak gehoorde term, maar wat is het nu eigenlijk? 

De aanvoer van vis uit de Noordzee en de Atlantische Oceaan neemt af. Bij consumenten groeit het besef van het belang van een duurzame visserij en visproductie. Supermarkten en detaillisten sluiten hier op aan door van hun toeleveranciers te verlangen dat de geleverde vis, schaal-, week- en schelpdieren uit duurzaam beheerde bronnen afkomstig zijn. Wij als visserijsector spelen hier op in door in het gehele proces van vangst tot verkoop onze verantwoordelijkheid te nemen richting mens en milieu. Een grote verscheidenheid aan thema’s en uitdagingen komt hierbij aan bod, voorbeelden hiervan zijn duurzame vangsttechnieken, energiebesparing, voedselveiligheid en gezondheid. 

Op dit gedeelte van de website is te lezen welke zaken er gaande zijn binnen de visserijsector op het gebied van duurzaamheid, welke uitdagingen er nog voor ons liggen en wat wij er doen om deze te overwinnen. 

Direct naar:

 

Print pagina

Genomineerden Verantwoorde Vis Prijs 2011