Nieuwsbrief vissector 2011 nummer 11
Het Productschap Vis en het Nederlands Visbureau bundelen hun krachten om u te voorzien van actuele informatie van en voor de vissector in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via de website www.pvis.nl.
De start van het haringseizoen
De start van het haringseizoen Op dinsdag 7 juni 2011 start het haringseizoen officieel met de veiling van het eerste vaatje nieuwe haring in Scheveningen. Op het moment dat de drukke periode van haringvangst en -verwerking van start gaan wordt traditiegetrouw een haringpersdag door het Nederlands Visbureau georganiseerd. De persdag vond vandaag plaats in Scheveningen, waarbij de deelnemers een kijkje hebben kunnen nemen achter de schermen van de haringsector.

Lees verder
Kennismaking nieuwe directeur Greenpeace
Kennismaking nieuwe directeur Greenpeace Vertegenwoordigers van het Productschap Vis (Den Hartog, Kraan en Van Balsfoort) hebben kennis gemaakt met Sylvia Borren, de nieuwe directeur van Greenpeace. Greenpeace gaf aan heel graag op korte termijn de dialoog met de sector aan te gaan; iets waar de sector voor open staat. Besloten is tot twee gesprekken: één om te spreken over de pelagische visserij en later één over de demersale visserij.

Lees verder
Marktkansen in de Russische vissector: van vangst tot consumptie
Marktkansen in de Russische vissector: van vangst tot consumptie Op donderdag 16 juni a.s. organiseert het Nederlands-Russisch Centrum voor Handelsbevordering (NRCH) i.s.m. het LEI en het Ministerie van EL&I een seminar over de Russische vissector. Gedurende het seminar worden de marktkansen voor Nederlandse bedrijven in de gehele Russische vissector toegelicht. Van de aquacultuur sector tot aan de visverwerkende sector en van de export van vis naar Rusland tot aan de visafvalverwerkende sector.

Lees verder
Uitspraak RvS beroep beperking visser Waddenzee e.a.
Uitspraak RvS beroep beperking visser Waddenzee e.a. Rijswijk, 25 mei 2011 – Vandaag deed de Raad van State uitspraak in het beroep dat de vissector, heeft aangetekend tegen de Natuurbeschermingswet (art. 20), die een beperking in toegankelijkheid van enkele gebiedsdelen, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden ‘Wadddenzee, Noordzeekustzone en Duinen Ameland’ wijzigt.

Lees verder
Staatssecretaris Bleker op werkbezoek
Staatssecretaris Bleker op werkbezoek Scheveningen, 20 mei 2011 - Staatssecretaris Bleker bezocht vandaag de vissers in de haven van Scheveningen. Het werkbezoek vandaag startte in de vroege ochtend, terwijl de aanvoer van de Noordzeevis werd aangeland, geveild en gedistribueerd. Hij sprak met praktiserende ondernemers uit de vissector over tal van onderwerpen die op de politieke agenda staan. Thema’s als quota, maaswijdten, zeedagen, vistechnieken en elektronisch logboek passeerden de revue. Een korte trip met een kotter was onderdeel van het programma: het testen van zeebenen werd positief ervaren.

Lees verder
Bijeenkomst over studie naar effecten visserijtechnieken
Bijeenkomst over studie naar effecten visserijtechnieken Donderdag 19 mei kwamen ongeveer 25 mensen met interesse voor of belangen in de visserijsector bijeen voor de presentatie van het rapport: ”Effecten van verschillende visserijtechnieken in de Noordzee” gemaakt door het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek) in opdracht van Stichting de Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. De presentatie met een aansluitende discussie werd georganiseerd door Stichting de Noordzee en het Productschap Vis.

Lees verder
Presentatie CatchLocator
Presentatie CatchLocator De Visserij Coöperatie Urk (VCU) presenteert op 18 juni 2011 de Catchlocator in de Hollandse Visveiling IJmuiden. De CatchLocator is een nieuw systeem dat het mogelijk maakt verse Noordzeevis in de gehele keten te traceren via internet. Informatie over vangstlocatie, schip, sortering en manier van vissen is daarmee op ieder moment opvraagbaar via een barcode op het etiket van de kisten met vis.

Lees verder
Voorlichtingsbijeenkomst (jonge) vissers over Masterplan Duurzame Visserij
Voorlichtingsbijeenkomst (jonge) vissers over Masterplan Duurzame Visserij Het Masterplan Duurzame Visserij spreekt tot de verbeelding van velen. Met name de nieuwe generatie vissers wordt van harte uitgenodigd voor een eerste informatiebijeenkomst op 2 juli a.s. Doel is om veel misvattingen weg te nemen, vragen te beantwoorden en ideeën te vernemen.

Lees verder
Dag van de Nederlandse Zeevisserij
Dag van de Nederlandse Zeevisserij De Dag van de Nederlandse Zeevisserij vindt in 2011 plaats in Stellendam. Eregast bij deze bijeenkomst is staatssecretaris dr. H. Bleker van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het programma staat in het teken van ‘de nieuwe generatie vissers’. Aandacht zal o.a. worden besteed aan het Masterplan Duurzame Visserij; aan het kaderprogramma duurzame visserij; en aan de actualisering van het lesmateriaal voor het vak visserijkunde binnen het visserijonderwijs. De uitnodiging wordt deze week verzonden.

Lees verder
De vissector in de media
De vissector in de media Er waren twee items op tv: In het programma De Wereld Draait Door van 23 mei 2011 laten chef koks Robert Kranenborg en Tjaco van Eijken zien hoe je het gerecht loup farci en croûte (zeebaars in korst) klaarmaakt. In de MaDiWoDoVrijdagshow van maandag 23 mei 2011 waren vier vissers te gast bij Paul de Leeuw om te vertellen over de problemen in de garnalenvisserij en de plannen die er zijn voor het maken van een erotisch getinte kalender met vissers.

Lees verder
Haring in Zee, Klootwijk vaart mee
Haring in Zee, Klootwijk vaart mee Klootwijk aan Zee vist op haring. De beroemdste haring van Nederland is de maatjesharing en het beste maatje is de koninginneharing. Klootwijk vindt de koninginneharing in Noorwegen. Een vette haring uit de Noordzee, gevangen door een Noorse visser die blij is met de Hollanders die er goud geld voor betalen. En er is nieuws. Haring hoeft niet gekaakt te worden. Kop er af is ook goed.

Lees verder
Factsheet Noordzeeharing bijgewerkt
Factsheet Noordzeeharing bijgewerkt Voor de start van het haringseizoen is de factsheet over Noordzeeharing geactualiseerd. Kijk op de website voor de nieuwe versie.

Lees verder
Copyright Productschap Vis  |  Afmelden Nieuwsbrief  |  Gegevens wijzigen