Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door het Productschap Vis zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Gebruik van cookies

Het Productschap Vis maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van deze website voor u gemakkelijker te maken. Mocht u dat willen, dan kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

PVis.nl en andere websites

Op de site van het Productschap Vis treft u een aantal links aan naar andere websites. Het productschap kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens en voor de inhoud van deze sites. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u een email sturen. 

Wijzigingen

Het Productschap Vis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van het Productschap Vis.

Juni 2010
 

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.