Kengetallen 2010

Kengetallen 2010
Kengetallen 2010

Gegevens platvis

Hier treft u de gegevens van de aangeboden platvis op de Nederlandse visafslagen, zowel in kilogrammen als in waarde.

Overzicht van alle maanden van 2010.

December 2010, klik op de tabel voor groter

Visserijsector

Feiten en cijfers over de visserijsector kunt u vinden in de jaarlijkse publicatie 'Visserij in cijfers' van Wageningen UR - LEI. De jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiële positie van de kottervisserij in een bepaald jaar met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren.  

Wageningen UR - LEI - Visserij in cijfers  

Quota

Informatie over quota, hoe werkt het proces van totstandkoming en de actuele uitputting van de quota.

Informatie over quota

Consumptiecijfers

Hoeveel vis wordt in Nederland gegeten? Welke vissoort wordt het meest gegeten? Op deze vragen kunnen wij antwoord geven. Onderzoeksbureau GfK houdt namelijk elk jaar de ontwikkelingen in de huishoudelijke be