Kengetallen 2010

Kengetallen 2010
Kengetallen 2010

Gegevens platvis

Hier treft u de gegevens van de aangeboden platvis op de Nederlandse visafslagen, zowel in kilogrammen als in waarde.

Overzicht van alle maanden van 2010.

December 2010, klik op de tabel voor groter

Visserijsector

Feiten en cijfers over de visserijsector kunt u vinden in de jaarlijkse publicatie 'Visserij in cijfers' van Wageningen UR - LEI. De jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiële positie van de kottervisserij in een bepaald jaar met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren.  

Wageningen UR - LEI - Visserij in cijfers  

Quota

Informatie over quota, hoe werkt het proces van totstandkoming en de actuele uitputting van de quota.

Informatie over quota

Consumptiecijfers

Hoeveel vis wordt in Nederland gegeten? Welke vissoort wordt het meest gegeten? Op deze vragen kunnen wij antwoord geven. Onderzoeksbureau GfK houdt namelijk elk jaar de ontwikkelingen in de huishoudelijke bestedingen van vis, schaal- en schelpdieren bij voor het Nederlands Visbureau.

Nederlands Visbureau - Consumptiecijfers

Overige informatie:

Statistische gegevens mosselen 

 

 

Print pagina

Agenda vissector

     
 

PVis is beperkt bereikbaar

Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur op de volgende telefoonnummers:

  • Afdeling Financiële Zaken 079 3030654
  • Afdeling Heffingen en Uitvoering Regelingen 079 3030655

Het postadres is:

Vereffeningsorganisatie PBO
Productschap Vis
Postbus 7377
2701 JA  Zoetermeer

Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2014 PVis

De openbare bestuursvergadering van het Productschap Vis vindt plaats op 28 november 2014. De gewijzigde begroting 2014  treft u hier aan. De stukken zijn tevens in te zien op de Treubstraat 17 te Rijswijk en kosteloos verkrijgbaar.