Redersvereniging voor de Zeevisserij

Contactgegevens:

Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ)
Gerard van Balsfoort
Cor Blonk
Babette van Krevelen
Treubstraat 17
22 88 EH RIJSWIJK
Postbus 72
2280 AB RIJSWIJK
Telefoon: 070 3369 605
Telefax: 070 3999 426

Omschrijving:

De RVZ is de belangenorganisatie van de eigenaren van de grote diepvriestrawlers voor de visserij op pelagische vissoorten. Kenmerkend voor pelagische vissoorten is dat ze in scholen zwemmen en leven in de gehele waterkolom, van vlak onder het wateroppervlak tot net boven de zeebodem. De belangrijkste vissoorten die de leden van de RVZ vangen zijn haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en sardinella (=haringachtige). Na de vangst wordt de vis gesorteerd op lengte en grootte, ingevroren, verpakt en opgeslagen in de vriesruimen.

Aan boord van een diepvriestrawler zijn 35 tot 40 opvarenden werkzaam. De opvarenden zijn in dienst van een rederij. Qua opleidingsniveau zijn er aan boord van de trawlers zeer diverse functies. Om stuurman of machinist te worden is een behoorlijke opleiding noodzakelijk, voor het werk benedendeks is een meer beperkte opleiding voldoende.

De visserijactiviteiten van de reders vinden plaats in de noordoostelijke Atlantische Oceaan, dat wil zeggen de wateren bij Ierland en Schotland, het Kanaal, de Noordzee en de Golf van Biskaije. Daarnaast wordt er sinds 1996 gevist bij West-Afrika (Mauretanië en Marokko).

De rederijen zijn verticaal geïntegreerde bedrijven die zich zowel met de visvangst, de verwerking als met de handel van hun product bezighouden.

Bij de RVZ zijn de navolgende rederijen aangesloten:


Begin 2000 hebben bovengenoemde rederijen en een aantal rederijen uit andere Europese landen zich in Europees verband verenigd in de Pelagic Freezer-trawler Association.